DTEL inženiring d.o.o.

 Storitve, inženiring in svetovanje

 

 

 

AKTUALNI PROJEKTI

Naročnik: Telemach d.o.o., 2014

 • Izgradnja optičnega omrežja na območju Črnuške Gmajne

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije v občini občine Žiri

ZAKLJUČENI PROJEKTI

2008-2011: Na območju sedmih slovenskih občin smo v okviru javno-zasebnega partnerstva izdelali projekte (IDP, PZI, PID) odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij  in pridobili vsa potrebna soglasja ter dokumentacijo za gradnjo in izvedbo del:

 • OŠOEK v občini Gorenja vas-Poljane

 • OŠOEK v občini Vitanje 

 • OŠOEK v občini Velike Lašče

 • OŠOEK v občini Loški Potok

 • OŠOEK v občini Dolenjske Toplice 

 • OŠOEK v občini Železniki

 • OŠOEK v občini Semič

2011-2013: Naročnik Telemach d.o.o.

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Murgle

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Sostro

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Polje

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Dobrunje

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Kašelj

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS Lj- Slape

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS - Ribčev Laz

 • Prenova  Catv omrežja za objekt KKS - Koritno

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju Lj-Nadgorica

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju LJ-Ježa

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju LJ-Vrhovci

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju Lj-Kodeljevo

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju Lj- Kajuhova ul.

 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije na območju občine Horjul

 

 

Domov ]
Copyright © 2014 Dtel inženiring d.o.o.